Aktivity

V našich stanovách se píše v druhém článku „Spolek je zřízen za účelem výchovy mládeže v křesťanských hodnotách (…) a podpory volnočasových aktivit spojených s křesťanským způsobem života.“
Proto se snažíme organizovat akce zejména pro farnost, ale i blanenské. Chceme být místem setkávání.

Podílíme se na farních akcích a pořádáme zejména:

Hudební kavárna – přátelské posezení v příjemné atmosféře

Cyklus přednášek – pravidelně pro Vás zveme zajímavé hosty, kteří nás seznamují s aktuálními nábožensko-společenskými tématy

Taneční pro dospělé – ve spolupráci s Danza Brno

Drakaťák – divadelně-dramatický kroužek

Šibřinky – tradiční obnovený maškarní ples pro dospělé

Kroužek kytar – ve spolupráci se scholou Martini Band

FestKaťák – multižánrový podzimní festival

Martinské hody – k příležitosti oslav našeho patrona sv. Martina