Kontakt

Společnost katolického domu v Blansku, z. s.
IČ 47886552,
se sídlem Blansko, Komenského 341/15
zastoupená Ing. Martinem Dyčkou, statutárním orgánem
zapsána ve Spolkovém rejstříku vedený u Krajského soudu v Brně: L 349

Bankovní spojení: ČS Blansko, 1361964379/0800

+420 721 245 190
info@skdblansko.cz
www.skdblansko.cz
facebook.com/KatolickydumBlansko
instagram.com/katolickydumbk