Kontakt

  • Ubytování a pronájmy, sekretariát – Fišerová Eliška   +420 607 510 016
  • Předseda Ing. Martin Dyčka   +420 721 245 190

Společnost katolického domu v Blansku, z. s.
IČ 47886552,
se sídlem Blansko, Komenského 341/15
zastoupená Ing. Martinem Dyčkou, statutárním orgánem
zapsána ve Spolkovém rejstříku vedený u Krajského soudu v Brně: L 349

Bankovní spojení: FIO Blansko, 2301875109/2010

info@skdblansko.cz
www.skdblansko.cz
facebook.com/KatolickydumBlansko
instagram.com/katolickydumbk