Organizační schéma

Orgány spolku jsou stanoveny tyto: členská schůze, shromáždění delegátů a výbor spolku.

Členskou schůzi tvoří řádní a přidružení členové spolku. Přidružený člen může být libovolného věku, má právo se účastnit pořádaných akcí a využívat všech poskytovaných výhod, předkládat návrhy, připomínky a podněty k činnosti a být informován o činnosti spolku a o hospodaření spolku. Řádný člen je starší 18 let, který byl schválen výborem spolku. Má navíc právo hlasovat, volit a být volen do výboru spolku a do shromáždění delegátů.

Shromáždění delegátu je nejvyšším orgánem spolku a má aktuální počet 18 členů. Předsedou shromáždění delegátů je Ing. Ondřej Dyčka. Ze členů se tvoří odborné komise. Shromáždění delegátů schvaluje zprávu o činnosti spolku a hospodaření za minulé období, nakládání s movitým i nemovitým majetkem i jeho zatěžování břemeny v částce vyšší než 100 000,- Kč a plán činnosti a hospodaření na další rok.

Výbor spolku má 5 členů. Předseda výboru je statutárním orgánem a je jím Ing. Martin Dyčka. Dalšími členy jsou Ing. Ondřej Dyčka, Bc. Jan Forbelský, Eliška Fišerová, Dominik Synek a Mgr. Ing. Jiří Mrázek. Z titulu funkce je přidruženým členem výboru spolku farář římskokatolické farnosti Blansko, tedy ICLic. Mgr. Jaroslav Čupr