Odkazy

Římskokatolický farní úřad
Římskokatolický farní úřad
Adresa: Komenského 14, 678 01 Blansko
Tel.: 516 418 633
Mobil: 608 405 990
E-mail: blansko@dieceze.cz
Web: www.farnostblansko.cz

Orel Blansko
Adresa: Komenského 15, 678 01 Blansko
Mobil: 736 690 230
E-mail: info@orelblansko.cz
Web: www.orelblansko.cz

Kolpingova rodina Blansko
Adresa: Komenského 15, 678 01 Blansko
E-mail: krblansko@kolping.cz
Web: www.kolping.cz/rodiny/blansko

9. skautský oddíl „Cesta“ Blansko
Jan Forbelský, vůdce oddílu
Mobil: 606 768 015
E-mail: janfo@seznam.cz
Web: www.9oddil.skauting.cz
Pozn.: Klubovna se nachází na Staré faře (v Centru Sv. Martina)

Rodinné centrum Blansko
Adresa: Havlíčkova 26, 678 01 Blansko
Tel.: 516 416 594
Mobil: 736 606 468
E-mail: milana.vykydalova@centrum.cz
Web: www.rcblansko.cz

Oblastní charita Blansko
Adresa: Komenského 19, 678 01 Blansko
Tel.: 516 417 351
E-mail: blansko@blansko.charita.cz
Web: www.blansko.charita.cz