Závěrečné hodnocení

29. prosince 2012

Na konci roku se v sobotu 29. prosince sešel výbor Společnosti katolického domu na svém závěrečném setkání v roce 2012. Zúčastnil se jej také blanenský farář O. Jiří Kaňa, jáhen Oldřich Němec a všichni, kteří v uplynulém roce aktivně v Katolickém domě pomáhali. Předseda spolku Ing. Josef Šebela zhodnotil uplynulý rok a poděkoval všem za jejich aktivní pomoc.

Závěrečné hodnocení 1 Závěrečné hodnocení 2