Zlaté české ručičky 2011

25. listopadu 2011 – 27. listopadu 2011

Od pátku 25. do neděle 27. listopadu pořádala Kolpingova rodina v sále Katolického domu již po desáté tradiční výstavu technické tvořivosti. Svoje rukodělné práce na ní představilo jedenáct blanenských občanských sdružení. Výstavu zahájil starosta města Blanska Ing. Lubomír Toufar společně s blanenským farářem O. Jiřím Kaňou.

Beseda Lodě Výstava

Beseda u cimbálu

13. listopadu 2011

V neděli 13. listopadu se konalo již tradiční pohodové odpoledne s cimbálovou muzikou Grajcar z Dolních Bojkovic. Při veselé muzice a dobrém víně se opravdu dobře besedovalo.

Publikum Začátek konecrtu Koncert

Skautský ples 2011

Ples 9. oddílu se vzpomínkou na tábor v duchu Divokého západu naplnil celý sál Katolického domu

Sk-2011-01 Sk-2011-02 Sk-2011-03 Sk-2011-04 Sk-2011-05