Aktivní Kaťáci

Jako tým jsme schopni mnohem větších věcí, než co dokáže kdokoliv z nás.
Tři králové byli taky tři, a to to byli králové.
Zlato, kadidlo i myrhu by přeci zvládl dovést i jeden mudrc na jednom velbloudu…
Nebo nezvládl???

Pokud jste už rozhodnutí se k nám do týmu přihlásit, zde je přihláška, která je schovaná na konci článku. Případně můžete pročíst podrobnosti a koncept.

Struktura Kaťáku se může v různých dekádách měnit. Jedno ale zůstává již sto desátým rokem stejné.
Jsou to Aktivní dobrovolníci. V našem případě „Aktivní Kaťáci“.
To oni plní strukturu Spolku. Ať už volené funkce – Výbor a Shromáždění delegátů se svými předsedy; tak různé komise (Kulturní, Ekonomická, Stavební, Revizní aj.); provozní tým nebo jako jednotliví pomocníci a odborníci s funkcemi.

Pokud jste sem zavítali i jen ze zvědavosti, čtěte dál!

Ať už máte času hodně, nebo málo. Ať máte schopnosti, nebo si je teprve chcete vybudovat. Fyzickou přítomností nebo radou po mailu třeba i přes polovinu republiky.
Máme možnost utvořit partu, která ponese myšlenku Katolického domu. Toto místo dýchá něčím zcela specifickým a v širokém okolí nenarazíte na kopii.

Stejně tak každý z vás je originál a může zcela nenahraditelně přinést něco nového.
Chcete to zakusit?

Co je cílem?

V celku jednoduše vytvořit tým, který bude přivádět Kaťák k životu. Bude naplňovat jeho potenciál do té míry, jak budeme zvládat. Předávat získané hodnoty a spojovat úsilí i ostatních spolků a sdružení.

Aktuální struktura a vize je popsána zde:

A) Volené posty:
– Výbor (včetně předsedy výboru Martina Dyčky)
– Shromáždění delegátů (včetně předsedy Miroslava Vykydala)

B) Provozní skupiny:
– kulturní komise
– ekonomická komise
– stavební komise
– provozní tým (úklid, údržba, recepční/provozní)
– sekretariát (korespondence, rezervace, administrativa)

C) Skupiny dobrovolného zapojení:
– kroužky (Drakaťák, filmový kroužek, multimediální kroužek, taneční Danza, kytarový kroužek)
– nárazový úklid
– údržba formou brigád
– plánování investic
– pomocníci kulturní komise
– konkrétní kulturně-společenské akce (hudební, divadelní, přednášky, plesy, setkání, oslavy)
– catering (bar, kuchyně)
– sekretariát (mailová korespondence, rezervace, pronájmy)

>>> Zde je to nejpodstatnější – formulář přihlášky do party aktivní Kaťáci <<<

Těšíme se na spolupráci!
Za vedení Společnosti katolického domu v Blansku, z.s.
Martin Dyčka

předseda Společnosti katolického domu v Blansku, z.s.
721 245 190, info@skdblansko.cz
skdblansko.cz, facebook.com/KatolickydumBlansko/