Islám jako znamení času pro dnešní křesťany

6.6. 18:30

Přednáší ThLic. Jaroslav Franc, Th.D.
religionista, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Rostoucí množství muslimů přítomných v Evropě je výzvou zvláště pro křesťany, kteří tvoří nejpočetnější náboženskou komunitu v Evropě. V průběhu přednášky se seznámíme se základní charakteristikou monoteistického náboženství islámu (dějiny, nauka, praxe), s islámem přítomným v České republice a také s nejednotností a vnitřní pluralitou dnešního světa islámu.

V následné diskuzi je možné otevřít další témata, ze kterých vybíráme: mezináboženské vztahy křesťanství a islámu (Věříme ve stejného Boha?), náboženský fundamentalismus v islámu, nábožensky motivované násilí v tradici islámu, lidská práva v islámu, lidová zbožnost, pojetí migrace (hidžra) v tradici islámu apod.