Vánoční dílna

V sobotu 13.12.2014 bude na Katolickém domě od 8:00 do 12:00 pro všechny děti připravená Vánoční dílna. Je to příležitost učit děti, že pozornost se nevyjadřuje množstvím dárků, ale velikostí lásky do nich vložené.

Vítání svatého Martina

14. listopadu 2014 až 16. listopadu 2014

Program tradičního Vítání svatého Martina v našem městě najdete na stránkách www.blansko.cz. Děti si mohou v Galerii Blansko i v charitním Centru Ratolest připravit lucerničky na sobotní průvod městem k Přivítání svatého Martina na farním dvoře (18h). V neděli prosíme děti a mládež v krojích na mši svatou a do obětního průvodu s poděkováním za Boží dary. Večerní Beseda u cimbálu bude letos jen pro dospělé a až od 18.hod.

K dispozici je také plakát.