Aktivity

V našich stanovách se píše v druhém článku: „Spolek je zřízen za účelem výchovy mládeže v křesťanských hodnotách (…) a podpory volnočasových aktivit spojených s křesťanským způsobem života.“
Proto se snažíme organizovat akce zejména pro farnost, ale i blanenské.

Chceme být místem setkávání.

Podílíme se na farních akcích a pořádáme zejména:

  • Hudební kavárna – přátelské posezení v příjemné atmosféře
  • Cyklus přednášek – pravidelně pro Vás zveme zajímavé hosty, kteří nás seznamují s aktuálními nábožensko-společenskými tématy
  • Taneční pro dospělé – ve spolupráci s Danza Brno
  • Drakaťák – divadelně-dramatický kroužek
  • Šibřinky – tradiční obnovený maškarní ples pro dospělé
  • FestKaťák – multižánrový podzimní festival
  • Martinské hody – k příležitosti oslav našeho patrona sv. Martina

S ohledem na množství návštěvníků a aktivit úměrně stoupá počet vtipných nedorozumění, překlepů a přeřeků nebo jen úsměvných situací. Ty nejvtipnější můžete najít na stránce Humor na Kaťáku