Oprava pódiové techniky

poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018 dle smlouvy č. 054431/18/OKH.

Oprava technického zázemí pódia znamenala výměnu stávajících prvků z devadesátých let, které byly ve špatném nebo nefunkčním stavu. Konkrétně nákup nových reprobeden, zpěvových mikrofonů, divadelních mikrofonů a stojanů, dále černé opony horizontu a zatemňovacích závěsů do hlavního sálu.

Sál s jevištěm je středobodem většiny kulturních a společenských akcí a pódium je jeho dominantou. Nové zatemňovací závěsy umožní zatemnit sál pro divadelní představení a koncerty. Zároveň zlepší akustické vlastnosti místnosti a jsou také dekorativního charakteru.
Černá půlená opona ze samozhášivého materiálu doplnila stávající poloprůsvitnou světle modrou oponu, která je na mnoha místech poškozena. Nový vzhled dává opticky více vyniknout vystupujícím na pódiu. Původní opona je stále ponechána – vhodnou kombinací a barevným osvětlením je možné probarvit scénu.
Nákupem reproboxů, mikrofonů a stojanů jsme doplnili základní vybavení, které je hojně využívané během aktivit spolku i přidružených organizací.