Poděkování

Dnes jsme se při smuteční mši rozloučili s dlouholetým předsedou Ing. Josefem Šebelou.
Byl v užším vedení Spolku v letech 1990-2013.
Děkujeme za vše dobré jemu i celé jeho rodině.

Foto 2010