Členská schůze

Srdečně zveme na Členskou schůzi, která proběhne 6.6. v 16 hod na farním dvoře. Těšit se můžete nejen na informování o činnosti a na volbu nového vedení, ale také na přátelské setkání stávajících i nových členů.

Kandidáty na členy Výboru i Delegátů prosíme o vyplnění krátkého formuláře, který nám pomůže se připravit na průběh hlasování. Kandidovat je samozřejmě možné i přímo na místě.