Dary a sponzoři

Naše spolková činnost je komunitního charakteru a jejím primárním účelem není výdělek, ale vytvoření zázemí pro širokou farní rodinu. To se neobejde bez štědrých a obětavých lidí, kteří nás podporují. Ať už nezištnou prací na brigádách nebo finančními prostředky.

Budeme moc rádi, pokud se nás rozhodnete jakýmkoli způsobem podpořit. Vedle darů na obecný provoz jsme vybrali konkrétní akce, opravy a investice, které tak můžete zaštítit.

Předem děkujeme všem, kteří nás kontaktují!
č.ú.: 2301875109/2010

Přehled uskutečněných dotací

Plánované využití darů

A) Sponzorování akcí pořádaných SKD a farností

  1. Přehlídka divadel – dobrovolnická a amatérská divadelní seskupení potěší a obohatí kulturním zážitkem rodiny, známé i blízké. Finanční podporu využijeme na provoz akce a technické zázemí včetně občerstvení pro účinkující.
  2. FestKaťák – již tradiční multižánrový hudební festival plný nejen známých, ale také začínajících kapel našeho okresu.
  3. Koncerty chrámových schol – známé i méně známé sbory z blízka i z dáli.
  4. Přednášky a besedy – do sálu Katolického domu zveme zajímavé osobnosti. Případné dary pokryjí spojené náklady.
  5. Martinské hody – příspěvky pro plesovou tombolu, výzdobu, kapelu a program.

Letak-Sponzoring

B) Rekonstrukce a opravy

  1. Rekonstrukce baru v předsálí – bar je využíván v plesové sezóně, ale i během soukromých oslav. Výměnou barového pultu chceme zvýšit komfort a efektivitu pro obsluhu. Moderním designem dodáme předsálí nový elán.
  2. Rekonstrukce pódiového osvětlení – je příhodné, pokud je z programu na pódiu vidět vše podstatné. Modernizací rozšíříme možnosti vizuálních efektů v požadované úrovni koncertů a středních divadel.
  3. Výzdoba sálu, předsálí i přísálí – zakoupení květinové výzdoby, obrazů, nových záclon a závěsů

Dary věnované spolku

Dary věnované spolku je možné odečíst si ze základu daně.

Co to však znamená prakticky?
Neznamená to, že by se vám o tuto částku snížila daň! O darovanou částku se sníží základ daně.

O kolik se mi tedy sníží daň?
O 15 % z darované částky. Dar má tedy účinek, jako byste dali 85 % ze svého a 15 % doplatil stát. Pokud darujete 10.000 Kč, daň si tím tedy snížíte o 1.500 Kč.

Jsou nějaké limity, kolik můžu darovat, aby se mi to od základu daně odečetlo?
Dolní limit pro daňové přiznání činí 2 %, resp. 1.000 Kč. Horní limit není omezen konkrétní částkou, pouze 15 %. Více k podmínkám daru najdete v § 15, odst. 1 zákona o daních z příjmu.

Jak si dar ze základu daně odečtu?
Na daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob uvedete výši daru v řádku č. 46.
Dar