Taneční pro dospělé

Na podzim roku 2021 opět otevíráme taneční pro dospělé.
Jedná se o dva kurzy rozdílných úrovní – pro začátečníky a dále navazují pro mírně pokročilé.

Podrobnosti a přihlašovací formulář naleznete na stránce skdblansko.cz/tanecni

Členská schůze

Srdečně zveme na Členskou schůzi, která proběhne 6.6. v 16 hod na farním dvoře. Těšit se můžete nejen na informování o činnosti a na volbu nového vedení, ale také na přátelské setkání stávajících i nových členů.

Kandidáty na členy Výboru i Delegátů prosíme o vyplnění krátkého formuláře, který nám pomůže se připravit na průběh hlasování. Kandidovat je samozřejmě možné i přímo na místě.

Rekonstrukce

Nové toalety

Prostory Katolického domu čekají na nové otevření a přestávky využívají také k opravám.
Pro pokrytí nákladů na kompletní rekonstrukci toalet tímto otevíráme sbírku.

Moc děkujeme za každý dar!

Podrobnosti a fotky z výstavby na skdblansko.cz/rekonstrukce

č. ú.: 2301875109/2010

Jubilejní zpravodaj

Letošní rok jsme plánovali oslavit 110 let od založení a 30 od obnovení činnosti.

Slavnostní setkání se sice neuskutečnilo, ale věřím, že tou správnou oslavou další dekády je nejvíce ta skutečnost, že je spolek živý, že pořádá mnoho aktivit. Je zázemím farnosti i členům, napomáhá spojovat generace. Má svou roli mezi občanskými aktivitami a zve širokou veřejnost k hledání Dobra.

Třebaže se forma může měnit, podstata přetrvává.
Těšíme se na vše, co nám další desetiletí přinese.

Zmínku o tomto výročí naleznete také v Katolickém týdeníku č. 02/2021

Za tým SKD
Martin Dyčka

Slova pana Vykydala, předsedy Shromáždění delegátů:

Občanská společnost je považována za klíčovou pro fungování svobodného a demokratického státu, protože pro udržení demokracie nestačí pouhá soutěž volených politických stran. Proto jsou spolky významné pro společnost – veřejný život nemůže probíhat pouze v rámci politických stran.
Potřeba vytvořit centrum kulturních a spolkových aktivit katolicky orientovaného obyvatelstva vedla na počátku dvacátého století v řadě měst a obcí k výstavbě „katolických domů“. Historie našeho blanenského spolku, založeného v roce 1910, je obsahem jubilejního Zpravodaje. Pokud rádi listujete v klasickém výtisku, potom je Zpravodaj k dispozici v našem kostele.

Poděkování

Dnes jsme se při smuteční mši rozloučili s dlouholetým předsedou Ing. Josefem Šebelou.
Byl v užším vedení Spolku v letech 1990-2013.
Děkujeme za vše dobré jemu i celé jeho rodině.

Foto 2010