Zlaté české ručičky 2011

25. listopadu 2011 – 27. listopadu 2011

Od pátku 25. do neděle 27. listopadu pořádala Kolpingova rodina v sále Katolického domu již po desáté tradiční výstavu technické tvořivosti. Svoje rukodělné práce na ní představilo jedenáct blanenských občanských sdružení. Výstavu zahájil starosta města Blanska Ing. Lubomír Toufar společně s blanenským farářem O. Jiřím Kaňou.

Beseda Lodě Výstava