Vítání svatého Martina

14. listopadu 2014 až 16. listopadu 2014

Program tradičního Vítání svatého Martina v našem městě najdete na stránkách www.blansko.cz. Děti si mohou v Galerii Blansko i v charitním Centru Ratolest připravit lucerničky na sobotní průvod městem k Přivítání svatého Martina na farním dvoře (18h). V neděli prosíme děti a mládež v krojích na mši svatou a do obětního průvodu s poděkováním za Boží dary. Večerní Beseda u cimbálu bude letos jen pro dospělé a až od 18.hod.

K dispozici je také plakát.

Závěrečné hodnocení

29. prosince 2012

Na konci roku se v sobotu 29. prosince sešel výbor Společnosti katolického domu na svém závěrečném setkání v roce 2012. Zúčastnil se jej také blanenský farář O. Jiří Kaňa, jáhen Oldřich Němec a všichni, kteří v uplynulém roce aktivně v Katolickém domě pomáhali. Předseda spolku Ing. Josef Šebela zhodnotil uplynulý rok a poděkoval všem za jejich aktivní pomoc.

Závěrečné hodnocení 1 Závěrečné hodnocení 2

Zlaté české ručičky 2011

25. listopadu 2011 – 27. listopadu 2011

Od pátku 25. do neděle 27. listopadu pořádala Kolpingova rodina v sále Katolického domu již po desáté tradiční výstavu technické tvořivosti. Svoje rukodělné práce na ní představilo jedenáct blanenských občanských sdružení. Výstavu zahájil starosta města Blanska Ing. Lubomír Toufar společně s blanenským farářem O. Jiřím Kaňou.

Beseda Lodě Výstava

Beseda u cimbálu

13. listopadu 2011

V neděli 13. listopadu se konalo již tradiční pohodové odpoledne s cimbálovou muzikou Grajcar z Dolních Bojkovic. Při veselé muzice a dobrém víně se opravdu dobře besedovalo.

Publikum Začátek konecrtu Koncert