FestKaťák 2014

První ročník hudebního festivalu v podání:

  • vokální seskupení tří spolužaček
  • Na větvi z Boskovic
  • Šnek a spol.
  • Duo Lazy Players (Martin Lauer a Jarda Panuš)
  • Joe Poem a Max
  • U Lumíra
  • Time off

Fest-2013-01 Fest-2013-02

Závěrečné hodnocení

29. prosince 2012

Na konci roku se v sobotu 29. prosince sešel výbor Společnosti katolického domu na svém závěrečném setkání v roce 2012. Zúčastnil se jej také blanenský farář O. Jiří Kaňa, jáhen Oldřich Němec a všichni, kteří v uplynulém roce aktivně v Katolickém domě pomáhali. Předseda spolku Ing. Josef Šebela zhodnotil uplynulý rok a poděkoval všem za jejich aktivní pomoc.

Závěrečné hodnocení 1 Závěrečné hodnocení 2

Zlaté české ručičky 2011

25. listopadu 2011 – 27. listopadu 2011

Od pátku 25. do neděle 27. listopadu pořádala Kolpingova rodina v sále Katolického domu již po desáté tradiční výstavu technické tvořivosti. Svoje rukodělné práce na ní představilo jedenáct blanenských občanských sdružení. Výstavu zahájil starosta města Blanska Ing. Lubomír Toufar společně s blanenským farářem O. Jiřím Kaňou.

Beseda Lodě Výstava