Jubilejní zpravodaj

Letošní rok jsme plánovali oslavit 110 let od založení a 30 od obnovení činnosti.

Slavnostní setkání se sice neuskutečnilo, ale věřím, že tou správnou oslavou další dekády je nejvíce ta skutečnost, že je spolek živý, že pořádá mnoho aktivit. Je zázemím farnosti i členům, napomáhá spojovat generace. Má svou roli mezi občanskými aktivitami a zve širokou veřejnost k hledání Dobra.

Třebaže se forma může měnit, podstata přetrvává.
Těšíme se na vše, co nám další desetiletí přinese.

Zmínku o tomto výročí naleznete také v Katolickém týdeníku č. 02/2021

Za tým SKD
Martin Dyčka

Slova pana Vykydala, předsedy Shromáždění delegátů:

Občanská společnost je považována za klíčovou pro fungování svobodného a demokratického státu, protože pro udržení demokracie nestačí pouhá soutěž volených politických stran. Proto jsou spolky významné pro společnost – veřejný život nemůže probíhat pouze v rámci politických stran.
Potřeba vytvořit centrum kulturních a spolkových aktivit katolicky orientovaného obyvatelstva vedla na počátku dvacátého století v řadě měst a obcí k výstavbě „katolických domů“. Historie našeho blanenského spolku, založeného v roce 1910, je obsahem jubilejního Zpravodaje. Pokud rádi listujete v klasickém výtisku, potom je Zpravodaj k dispozici v našem kostele.